DF Expense

DF Expense er oppdatert og lansert i ny versjon. Pålogging skjer nå via www.dfexpense.no Løsningen er som tidligere tilpasset web og mobil og for mobilapplikasjonen så er det som før enkelt å legge den til på «Hjem skjermen».

Dersom du har bruker fra tidligere så er denne overført til ny løsning. Ved første gangs pålogging så må du tilbakestille ditt passord ved å trykke «Glemt passord».

Den nye versjonen av DF Expense åpner for at du kan sende utleggsregning fra samme bruker til ulike firma. Ønsker du å knytte din bruker opp mot flere virksomheter så send en e-post til post@defacto.no eller ring oss på telefon 56 55 20 20. Pris pr bruker pr firma er kr 490,- pr år."